Årsstämmor för Sundbybergs stadshus AB och Fastighets AB Förvaltaren

Årsstämmor för Sundbybergs stadshus AB och dotterbolaget Fastighets AB Förvaltaren (publ) äger rum tisdagen den 31 mars 2020.

Uppdaterad 2020-03-19 klockan 12:10

Sundbybergs stadshus AB och Fastighets AB Förvaltaren har bjudit in till årsstämmor tisdagen den 31 mars. Med anledning av coronaviruset har bolagen beslutat att ställa in de publika årsstämmorna och i stället enbart hålla årsstämmor per capsulam, så kallade pappersstämmor.

När faran för smitta har lagt sig ämnar bolagen att ha särskilda informationsmöten för allmänheten. Vi återkommer med tid och plats för detta.

Årsredovisning

Förslag till dagordning, årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för Sundbybergs stadshus AB och Fastighets AB Förvaltaren kommer finns tillgängliga på webbplatserna sundbybergsstadshusab.selänk till annan webbplats samt forvaltaren.selänk till annan webbplats.

Sundbyberg i mars 2020
Styrelserna i Sundbybergs stadshus AB och Fastighets AB Förvaltaren

Senast uppdaterad 19 mars 2020