Fullmäktigebeslut 17 februari 2020

Under sammanträdet fattade kommunfullmäktige beslut om bland annat en reviderad krisberedskapsplan, ny kommunikationspolicy samt en policy för kapitalförvaltning som innebär att staden inte ska placera pengar i verksamheter som kretsar kring fossil energi.

Måndagens kommunfullmäktige inleddes med tårta för att fira att tidningen Dagens Samhälle har rankat Sundbyberg som den mest hållbara storstadskommunen i Sverige, se särskild artikel.

Här presenteras ett urval av besluten från kommunfullmäktiges sammanträde. Du hittar alla handlingar med beskrivningar av varje ärende i stadens diarium. Protokollet finns att läsa i diariet en till två veckor efter sammanträdet.

Läs samtliga ärenden och handlingarlänk till annan webbplats

Se webbsändningen från kommunfullmäktige

Krisberedskapsplanen antogs

Sundbybergs stad har fått en ny, reviderad krisberedskapsplan som beskriver ansvarsfördelningen vid olika krishändelser.

Diarienummer KS-00802019, ärende 42

Ny kommunikationspolicy beslutad

Kommunfullmäktige antog den reviderade kommunikationspolicyn för Sundbybergs stad och koncernen Sundbyberg Stadshus AB. Kommunikationspolicyn förtydligar kommunikationsansvaret i olika delar av kommunkoncernen.

Diarienummer KS-0210/2019, ärende 43

Staden investerar inte i fossil energi

Sundbybergs stads policy för kapitalförvaltning har ändrats. Enligt den reviderade policyn ska staden inte placera pengar i verksamhet som kretsar kring fossil energi. Max fem procent av omsättningen får komma ifrån sådan verksamhet.

Diarienummer KS-0756/2019, ärende 44

Nya medborgarförslag

19 medborgarförslag hade lämnats till kommunfullmäktige, bland annat om belysning, trafik, parkering och idrottshallar. Ärendena har nu gått vidare till stadens nämnder för beredning och beslut.

Ärende 18–36

Svar på medborgarförslag

Fyra medborgarförslag som tidigare lämnats till kommunfullmäktige har nu fått svar. De handlade om trafiksäkerhet på olika gator i staden samt städning av Ursvik-/Kymlingeskogen.

Ärende 38–41

Senast uppdaterad 18 februari 2020