Sundbyberg är Sveriges mest hållbara kommun

Sundbybergs stad toppar Dagens Samhälles rankning av hållbara kommuner. Rankningen är baserad på FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030.

Förstasidan på Dagens Samhälle med bild av Peter Schilling (S)

Att Sundbyberg har många invånare på liten yta är en fördel ur miljösynpunkt. Bland annat har Sundbyberg lägst utsläpp av kväveoxid per invånare och bäst bredbandsutbyggnad i jämförelsen.  Närheten till kollektivtrafik spelar också roll.

FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030

FN har antagit 17 globala utvecklingsmål i syfte att nå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till 2030. De globala målen genomsyrar även Sundbybergs stads budget och mål.

Dagens samhälle utgår ifrån fyra av de globala målen i sin rankning:

  • Hållbara städer och samhällen
  • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • Hållbar energi för alla
  • Rent vatten och sanitet för alla.

Målen utvärderas sedan utifrån tio nyckeltal.

Senast uppdaterad 28 februari 2020