Ansökningsavgift införs på boendeparkeringstillstånd

Den 11 mars införs en ansökningsavgift på 150 kronor per tillstånd och år när du ansöker om ett boendeparkeringstillstånd. Det beslutades av stadsmiljö- och tekniska nämnden i mars förra året.

Du betalar avgiften samtidigt som du betalar din första månadsavgift på parkeringstillståndet i boendeparkeringstjänsten.

Avgiften införs för att vi ska kunna upprätthålla god registervård.

Läs mer om boendeparkering

Senast uppdaterad 13 februari 2020