Nattarbete på Järnvägsgatan vid Esplanaden

Vattenyta

Natten mot den 11 februari kommer Trafikverket att undersöka ledningar i Järnvägsgatan vid Esplanaden genom att spola och filma inuti ledningarna.

Arbetet behöver ske nattetid för att belastningen på avloppsledningen ska vara låg och för att inte störa trafiken under dagtid. Arbetet bedöms inte låta eller störa dig som vistas i närheten.

De som berörs ska ha fått portanslag om Trafikverkets arbeten i sin port.

Mer information

Trafikverkets planerade arbeten i Sundbyberg när Mälarbanan byggs utlänk till annan webbplats

Projektet Nya stadskärnan i Sundbybergs stadlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 6 februari 2020