Tillfällig gång- och cykelväg vid Löfströms väg och Marabouparken

Gång- och cykelvägen på Löfströms väg vid Marabouparken är avstängd och fotgängare och cyklister hänvisas på tillfällig väg under bron

Fotgängare och cyklister som ska från Löfströms allé till Löfströms väg och vidare mot Bällstaån hänvisas till en tillfällig gång- och cykelväg under bron.

Den vanliga gång- och cykelvägen utanför Marabouparken är tillfälligt stängd och du som går eller cyklar hänvisas till en tillfällig väg under bron och vidare ned till Löfströms väg. Marabouparkens entréer är tillgängliga och restaurangen är öppen, följ markeringar.

Du som använder dig av färdtjänst kommer att kunna bli lotsad på plats och köra fram till entréerna via gång- och cykelväg.

Tillfällig gång- och cykelväg under Löfströms allé bro.

För att kunna bygga ut järnvägen behöver Trafikverket göra många förberedande arbeten. Ledningar behöver flyttas i Löfströms väg för att ge plats åt utbyggnaden av järnvägen. Arbetet kan låta i perioder. Ett antal träd har tagits bort i sluttningen för att ge plats åt Trafikverkets arbeten.

Mer information

Trafikverkets planerade arbeten i Sundbyberg när järnvägen byggs utlänk till annan webbplats

Projekt Sundbyberg nya stadskärna länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 5 februari 2020