Jag har en dröm

Att skriva och hålla tal kräver träning. Det är precis vad sexorna på Duvboskolan har gjort den senaste tiden.

För att kunna hitta kärnan och känslan i det man vill förmedla behöver man träna upp sin förmåga. Klass 6b på Duvboskolan har tränat på detta och även studerat demokratifrågor, värdegrund och mänskliga rättigheter.

Martin Luther King blev en inspirationskälla eftersom han är berömd för sin förmåga att känslofyllt kunna förmedla budskap baserat på mänskliga rättigheter och demokrati. Eleverna reflekterade självständigt på hans tal "Jag har en dröm" från 1963 i Washington. Deras reflektioner och tankar satte de sedan samman till en gemensam dikt (eller ett tal):

Jag har en dröm att alla människor en dag ska ha någon att prata med och några att kalla sin familj

Jag har en dröm att min skola en dag ska slippa använda Paviljongen och vara på ett och samma ställe

Jag har en dröm att världen en dag ska vara lika för alla och alla människor ska få en chans i livet

Jag har en dröm att alla människor en dag ska bry sig om och hjälpa varandra

Jag har en dröm att min skola en dag ska bli större och alla elever ska gå på själva skolan

Jag har en dröm att världen en dag ska ha fred och en bra miljö, se att alla människor är vackra och att hade vi inte varit olika hade världen inte varit lika vacker

Jag har en dröm att alla människor en dag ska ha samma rättigheter och inte bli kränkta för sin hudfärg och vara nöjda med sig själva

Jag har en dröm att min skola en dag ska bli rättvis så att ingen mobbas och man får gå på Klubben gratis

Jag har en dröm att världen en dag ska vara fri från plast och avgaser

Jag har en dröm att alla människor en dag ska slippa sova på gatorna, få ett eget hus och mat

Jag har en dröm att min skola en dag ska få ett eget kök och laga bättre mat, så eleverna får energi att jobba bättre

Jag har en dröm att världen en dag ska ha fred runt hela jorden, från norra halvklotet till södra, från väster till öster

Jag har en dröm att alla människor en dag ska acceptera varandras olikheter och vara lyckliga

Jag har en dröm att min skola en dag ska få mer pengar så den kan expandera och köpa in mer material

Jag har en dröm att världen en dag ska sluta kriga och döda människor

Jag har en dröm att alla människor en dag ska sluta kasta skräp i havet

Jag har en dröm att min skola ska vara en trygg plats för alla elever

Jag har en dröm att världen en dag ska fatta att krig inte löser någonting, att alla ska vara jämställda oavsett vem man är eller hur man ser ut

Senast uppdaterad 30 januari 2020