Nytt ljus ökar tryggheten under Bällsta bro

För att skapa en trygg och attraktiv miljö har området under Bällsta bro fått nytt ljus. Den befintliga belysningen har kompletterats med rött ljus och vita ljuslinjer längs balkarna under bron.

Uppförandet har skett i samarbete med Stockholms stad, eftersom bron binder ihop båda kommunerna.

Den nya belysningen består av energieffektiva LED-armaturer som har god ljuskvalitet.

Vi ska även montera en belysningsstolpe vid gångvägen i anslutning till bron vid bommen. I samband med det ska vi anlägga stenmjöl på markenunder bron och komplettera med natursten på slänten under bron.

– Att komplettera belysningen under bron är en riktigt ljus idé. Området under Bällsta bro har tidigare upplevts som mörkt och otryggt.

Nu har det blivit mycket trivsammare och tryggare för både gående och cyklister, säger Stefan Bergström, stadsmiljökommunalråd.

Sundbybergs stad arbetar kontinuerligt med att förnya och förbättra belysningen. Målet är att den offentliga miljön ska uppfattas som trygg, tillgänglig och attraktiv att vistas i under dygnets alla timmar.

Senast uppdaterad 28 januari 2020