Du som har låg pension kan söka äldreförsörjningsstöd

Äldreförsörjningsstödet är ett stöd för dig som har låg pension eller ingen pension. Du ansöker om stödet hos Pensionsmyndigheten.

Äldreförsörjningsstödet är till för att du ska kunna betala för din försörjning och ditt boende så att du får en "skälig levnadsnivå" efter att du tagit ut ålderspension, garantipension och andra bidrag du kan ha rätt till.

När du ansöker om äldreförsörjningsstöd prövar Pensionsmyndigheten också om du har rätt till bostadstillägg.

Läs mer om äldreförsörjningsstöd och vad som räknas som skälig levnadsnivå på Pensionsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad 15 januari 2020