Nu börjar Trafikverket borra i Stationsgatan

Trafikverket borrar i Stationsgatan.

Trafikverket borrar i Stationsgatan.

Trafikverket borrar för att lägga om ledningar och brunnar på Stationsgatan. De kommer även att fälla två till tre träd denna vecka. Arbetet är omfattande och kommer att pågå till hösten 2020.

Markborrning och spräckning kan upplevas som störande. Metoden att spräcka berg bullrar och vibrerar mindre än att spränga. Arbetet sker på vardagar dagtid och eventuellt vissa helger. Se Trafikverkets webbplats för aktuell information om arbetstider.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Störningar

Arbetet beräknas bullra en del och arbetsfordon kommer att köra in och ut från området. Du som upplever att du blir störd kan alltid höra av dig med frågor och synpunkter till Trafikverkets kontaktcenter 0771-921 921. De har öppet dygnet runt.

Fällning av träd

Två till tre träd som finns inom arbetsområdet kommer att fällas denna vecka. Det kan bli fler träd framöver. Träden som återplanteras blir av liknande sort och i ungefär samma storlek.

En del av järnvägens utbyggnad

För att kunna bygga ut järnvägen behöver Trafikverket göra många förberedande arbeten. För att bygga tunneln behöver de lägga om ledningar för bland annat el, tele, fjärrvärme och vatten. Borrning och spräckning är en del i arbetet för att kunna göra nödvändiga arbeten med avloppssystemet.

Mer information

Trafikverkets planerade arbeten i Sundbyberg när Mälarbanan byggs utlänk till annan webbplats

Projektet Nya stadskärnan i Sundbybergs stadlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 14 januari 2020