Tillfälliga övergångsställen på Järnvägsgatan

Tillfälliga övergångsställen på Järnvägsgatan vid Stationsgatan

Tillfälliga övergångsställen på Järnvägsgatan vid Stationsgatan.

Om man ska ta sig till fots längs med Järnvägsgatan förbi tvärgatan Stationsgatan använder man två nya övergångsställen.

Trafikverkets arbetsområde på Stationsgatan sträcker sig ut över gångbanan på Järnvägsgatan. Därför behöver du använda de tillfälliga övergångsställena på Järnvägsgatan för att passera. Arbetet i denna etapp beräknas pågå till hösten 2020.

Alternativ väg
Du kan välja att gå Sturegatan mellan Rosengatan och Esplanaden för att undvika arbetsområdet, om du inte ska använda gångtunneln eller besöka någon av fastigheterna på denna del av Järnvägsgatan.

En del av järnvägens utbyggnad
För att kunna bygga ut järnvägen i tunnel genom Sundbyberg behöver Trafikverket göra många förberedande arbeten. För att bygga tunneln behöver de lägga om ledningar för bland annat el, tele, fjärrvärme och vatten. Den förändrade framkomligheten på Järnvägsgatan är en del i arbetet för att frigöra ytor där ledningar behöver flyttas.

Mer information
Trafikverkets planerade arbeten i Sundbyberg när järnvägen byggs utlänk till annan webbplats

Projekt Sundbyberg nya stadskärna länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 9 januari 2020