Bild på pinnraketer

Nyårsafton 2019 - nya regler för raketer med styrpinne

Sedan 1 juni 2019 gäller nya regler som innebär att man inte längre får använda raketer med styrpinne utan utbildning och tillstånd. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som fattat beslutet.

MSB beslutade 1 juni i år att raketer med styrpinne inte längre får säljas eller användas utan rätt tillstånd och genomgången utbildning. Förändringen är ett led i att minska personskadorna som är kopplade till fyrverkerier.

Tillstånd söks hos Storstockholms brandförsvar som handlägger all tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor för sina medlemskommuner, där Sundbybergs stad ingår. Utöver det krävs det att man genomgår en B-eller C-utbildning hos en av MSB godkänd utbildningssamordnare.

Du kan fortfarande använda tomtebloss och marksnurror, bengaliska eldar och fyrverkeritårtor (som står upprätt och inte behöver förankras) utan tillstånd.

Läs mer om hanteringen av fyrverkerier på MSB:s sidalänk till annan webbplats.

Här kan du läsa om tillstånd på Storstockholms brandförsvars hemsidalänk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 3 januari 2020