Förändrad framkomlighet för gående och cyklister till Löfströmsvägen

Asfaltering av tillfällig gång- och cykelbana vid brofästet Löfströms allé

Asfaltering av tillfällig gång- och cykelbana vid brofästet Löfströms allé.

Trafikverket förbereder för omledning av gående och cyklister vid brofästet Löfströms allé. Just nu pågår asfaltering.

Gående och cyklister som ska till Marabouparken eller vidare till Löfströmsvägen från Löfströms allé kommer att ledas om till annan väg. Du hänvisas att ta dig fram under brofästet via parkeringen istället för att gå eller cykla längs med Marabouparkens mur.

I samband att Trafikverket bygger en tillfällig gång- och cykelväg har de fällt ett antal träd på en privat fastighetsägares mark. Även på stadens mark, i närheten av brofästet vid Löfströms väg, kommer tre träd att behöva fällas inom kort.

Det ska vara tillgängligt att ta sig fram till fots eller med cykel mellan Bällstaån och Löfströms allé bro. Marabouparkens konsthall och restaurang har öppet som vanligt och entrén är tillgänglig.

En del av järnvägens utbyggnad

För att kunna bygga ut järnvägen i tunnel genom Sundbyberg behöver Trafikverket göra många förberedande arbeten. För att bygga tunneln behöver de lägga om ledningar för bland annat el, tele, fjärrvärme och vatten. Den förändrade framkomligheten kring brofästet är en del i arbetet för att frigöra ytor där ledningar behöver flyttas.

Mer information

Trafikverkets planerade arbeten i Sundbyberg när järnvägen byggs utlänk till annan webbplats

Projekt Sundbyberg nya stadskärna länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 19 december 2019