Konstverket "Röda mattan" i gångtunneln

Konstverket "Röda mattan", terrazzogolv i gångtunneln vid Stationsgatan, Sundbyberg

©Röda Mattan, Mari Pårup/BUS(2019)

Konstverket ”Röda Mattan” (2002) av Mari Pårup är ett terrazzogolv med flera karaktäristiska motiv. Konstverket finns i gångtunneln mellan Stationsgatan och Sundbybergs torg.

Under våren 2020, planerar Sundbybergs stad i samråd med konstnären Mari Pårup att med hjälp av yrkesfotograf dokumentera golvet för att i framtiden ha möjlighet att uppföra verket, eller delar av verket, på nytt sätt. Gångtunneln kommer på sikt att behöva rivas för att ge plats åt järnvägstunneln. Det innebär tyvärr att golvytan och därmed konstverket oundvikligen skadas.

Mer information
Trafikverkets planerade arbeten i Sundbyberg inför att järnvägen byggs utlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projekt Sundbybergs nya stadskärnalänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 18 december 2019