Illustration projektområdet

Klicka på bilden för att göra den större.

Avverkning av träd Kyrkogårdsvägen/Ursviksvägen

Nu gör vi om Ursviksvägen och Kyrkogårdsvägen vid Lötsjön för en säkrare trafikmiljö. Det innebär att vi behöver avverka ett antal träd. En återplantering av växtlighet kommer att ske.

Syftet med projektet är att förbättra framkomligheten för cyklister på det regionala cykelstråket, Sundbybergstråket, samt att förbättra trafiksäkerheten för gående, cyklister, bussresenärer och bilister på Ursviksvägen vid Lötsjön.

Projektet inleds 13 januari och beräknas vara klart i mitten av augusti 2020.

Senast uppdaterad 18 december 2019