Karta trafikomläggning.

Trafikomläggningar kring kvarteret Kronan

Nu börjar Vasakronan bygga stommen i kvarteret Kronan. Detta kommer att innebära begränsad framkomlighet på Prästgårdsgatan under perioder.

Tornkranen som behövs för genomförandet monteras med hjälp av en mobilkran. Därför stängs Prästgårdsgatan av tillfälligt från 16/12 kl. 07:00 till den 20/12 kl. 14:00.

Tillfällig ändring av färdriktning 12/12-23/12

Prästgårdsgatan enkelriktas längs Vasakronas arbetsområde. Trafik från Tallgatan hänvisas till Ekensbergsvägen via Vintergatan, Råstensgatan och Sturegatan.

Tillfällig ändring av färdriktning från 23 december till
28 mars 2020

Prästgårdsgatan enkelriktas efter infart till Prästgårdsgatan 2. Parkeringsplatser längs Prästgårdsgatan kommer då att vändas så att parkering sker i den nya, tillfälliga, färdriktningen.

Här kan du läsa mer om trafikomläggningarna.

Senast uppdaterad 17 december 2019