Resultaten pekar uppåt i Sundbybergs stads skolor

Årets skolresultat för Sundbybergs stads kommunala skolor förstärker en positiv trend sedan ett par år tillbaka. Behörigheten till yrkesprogram på gymnasiet ökar och även andelen elever som når målen i alla ämnen i årskurs 9.

Här är några positiva trender i Sundbybergs skolresultat för 2019.

  • Behörighet till yrkesprogram på gymnasiet
  • Andelen elever som når målen i alla ämnen åk 9
  • Behörighet till naturvetenskaps- och teknikprogram

– Skolan har en stor roll i att minska risken för utanförskap hos barn och unga. Vi jobbar hårt för att alla barn i staden ska klara sin skolgång och vi är glada över att det ger resultat, säger Marie Truedsson som är förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Barn- och utbildningsförvaltningen har sedan 2017 arbetat med ökat fokus på kvalitet och utveckling. Både politisk nämnd och förvaltning är överens om att det viktigaste är att eleverna ska nå gymnasiebehörighet. Förvaltning och skolenheter träffas därför regelbundet och samtalar kring resultat och utveckling.

Alla lärare i Sundbybergs stads skolor deltar sedan 2018 också i en långsiktig satsning på kompetensutveckling - Undervisningslyftet. Här fokuserar man bland annat på att genom förbättrat samarbete få ökad kunskap att utveckla undervisningen.

Senast uppdaterad 11 december 2019