Gång- och cykelvägar kring byggnation i centrala Sundbyberg

Information om tillfälliga och permanenta gång- och cykelvägar på Stationsgatan, Löfströmsvägen och Järnvägsgatan.

Stationsgatan

Trafikverket har ett arbetsområde på Stationsgatan där trappan till gångtunneln tidigare låg. Gångtunneln nås nu istället via en ny trappa på Järnvägsgatan, i Stationsgatans förlängning, mot spåren till. Gångtunneln nås fortfarande även via hissen.

Det går att komma fram till Järnvägsgatan via Stationsgatan från Sturegatan. Ett fåtal verksamheter och entréer på Stationsgatan nås enbart norrifrån, det vill säga när man kommer från Sturegatan, inte när man kommer från Järnvägsgatan.

Löfströmsvägen

Trafikverket har byggt en tillfällig gång- och cykelbana längs med Marabouparken, Löfströmsvägen, ned till gång- och cykelbron över Bällstaån till Annedal.

Gående och cyklister som ska till Marabouparken eller vidare till Löfströmsvägen från Löfströms allé kommer inom kort att få ta vägen under brofästet via parkeringen, istället för att gå eller cykla längs Marabouparkens mur.

Gående och cyklister ska kunna ta sig mellan Bällstaån och Löfströms allé bro. Marabouparkens konsthall och restaurang har öppet som vanligt och entrén är tillgänglig.

Ny rondell och övergång på Järnvägsgatan

En ny rondell och refug med övergångsställe har byggts på Järnvägsgatan vid bron till Löfströms allé. Om man ska ta sig till fots eller med cykel från Järnvägsgatan över bron till Löfströms allé använder man med fördel detta övergångsställe för att hamna på den sida av bron som har gång- och cykelväg.

Trafikverket.se/malarbanan-sundbyberglänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 9 januari 2020