Nattarbete på Rosengatan

Den 9–12 december kl. 18.00–06.00 utförs vägarbete längs Rosengatan mellan Prästgårdsgatan och Sturegatan. Nattarbete kommer även att ske tre nätter i vecka 51; mer information kommer.

Arbetena sker kvälls- och nattetid för att säkerställa tillgängligheten till gatans fastigheter, garage och innergårdar. Rosengatan är även en omledningssträcka för busstrafiken, vilket kräver att ett körfält hålls öppet.

Natten den 9–10 är arbetet som mest högljutt; då rivs den gamla asfalten upp. Efterföljande nätter justerar de höjderna på gatan och asfalterar. Ju kallare väder, desto svårare är det att avlägsna den gamla asfalten. Vid köldknäppar måste den då brytas bort, vilket orsakar mer buller.

Natten den 2–3 december utfördes första rivningsetappen.

Läs mer om ombyggnaden av Rosengatan

Senast uppdaterad 9 december 2019