Trafikverket borrar i Stationsgatan

Trafikverket borrar i Stationsgatan.

Trafikverket borrar i Stationsgatan.

Trafikverket lägger ledningar och brunnar på Stationsgatan. Arbetet är omfattande och kommer att pågå till hösten 2020.

Markborrning och spräckning kan upplevas som störande. Metoden att spräcka berg bullrar och vibrerar mindre än att spränga. Arbetet sker på vardagar dagtid med uppehåll under julhelgerna.

Störningar
Arbetet beräknas bullra en del och arbetsfordon kommer att köra in och ut från området. Du som upplever att du blir störd kan alltid höra av dig med frågor och synpunkter till Trafikverkets kontaktcenter 0771-921 921. De har öppet dygnet runt.

En del av järnvägens utbyggnad
För att kunna bygga ut järnvägen behöver Trafikverket göra många förberedande arbeten. För att bygga tunneln behöver de lägga om ledningar för bland annat el, tele, fjärrvärme och vatten. Borrning och spräckning är en del i arbetet för att kunna göra nödvändiga arbeten med avloppssystemet.

Mer information

Trafikverkets planerade arbeten i Sundbyberg när Mälarbanan byggs utlänk till annan webbplats

Projektet Nya stadskärnan i Sundbybergs stadlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 3 december 2019