Sundbyberg Årets kulturkommun 2020

På bilden syns, från vänster:Ove Jansson, juryns ordförande och 2a vice ordförande i Vision, samt Ewa Henriksson, kulturansvarig i Vision, Peter Schilling, kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg, Sofie Aspeqvist, kulturchef i Sundbyberg, Margareta Engstrand, bibliotekschef i Sundbyberg och Helene Svensson, biblioteksassistent och ordförande i Vision i Sundbyberg.

”Sundbyberg är Sveriges minsta kommun till ytan, men i kultursammanhang en gigant”. Så inleddes motiveringen när Sundbybergs stad utsågs till Årets kulturkommun den 28 november.

Staden får priset för ambitiösa satsningar på ett kreativt och inkluderande kulturliv.

Prisutdelningen ägde rum i Atriumgården i Stadsbiblioteket i Lund. Sundbybergs stad fick genom Peter Schilling, kommunstyrelsens ordförande, Sofie Aspeqvist, kulturchef, och Margareta Engstrand, bibliotekschef, äran att emot konstverket ”Karusellen”, en akvarellmålning av konstnären Kourosh Safina och vandringspriset, ett glasäpple av Rune Strand, som Sundbyberg får behålla under det kommande året.

Det är 31:e året i rad som förbundet utser Årets kulturkommun. Priset delas ut till en kommun som arbetar för kultur ska bli en självklar del av kommuninvånarnas vardag, genom att finnas med i all kommunal verksamhet och göra anställda och kommuninvånare delaktiga i kulturverksamheten. Kommunen ska också stödja kulturell mångfald.

I juryns motivering lyfts en rad positiva exempel fram när det gäller Sundbybergs stads arbete med att förvalta och utveckla förutsättningarna för kulturlivet i staden.

Juryns motivering till Årets kulturkommun 2020

Årets kulturkommun 2020 är Sveriges till ytan minsta kommun men i kultursammanhang en gigant. Kommunen satsar ambitiöst och kreativt på ett inkluderande kulturliv. Insatser riktade mot barn introduceras redan vid sex månaders ålder för att stimulera språkträning. Därefter fortsätter kommunen att via kultur möta medborgarna i olika åldrar.

Biblioteken i Signalfabriken och Hallonbergen har en bred och framåtsyftande verksamhet och är väl rustade för att möta sina besökare i livets olika skeden. Den både kort- och långsiktiga biblioteksplanen lägger fokus på aktiviteter och program riktade till prioriterade grupper såsom barn, unga, nya svenskar och personer med funktionshinder.

Kommunen har en generös inställning till föreningslivet. Ett positivt samarbete mellan kommunen och olika föreningar stimulerar medborgarna till delaktighet i kulturlivet. Kulturscenen Bristol där film och teater visas stöds också av kommunen. Den som är intresserad av konst kan i Marabouparken och konsthallen njuta av konstupplevelser både ute och inne.

Kulturskolan imponerar med ett brett utbud för barn och unga. Kommunen ser kulturaktiviteter som ett sätt att motverka den oroväckande våldsspiralen i samhället. Ett aktivt arbete bedrivs för att nå grupper i socialt utsatta områden.

Kommunen står för ett nytänkande och alla anställda vid kultur- och fritidsförvaltningen är HBTQ-certifierade. Personalen är utbildad för att bemöta och utmana normer som kan begränsa människors liv.

Kulturens betydelse för hälsan visar kommunen genom flera spännande projekt. ”Musik genom hela livet” är en verksamhet som involverar både unga och äldre genom att musicerande ungdomar kontinuerligt besöker äldreboenden. ”Dansa utan krav” är en aktivitet som riktar sig till unga som lever med psykisk ohälsa”.

Kommunens egna ledord ”Levande, nytänkande och tillsammans” stämmer väl in på Sundbybergs stad som Vision med stolthet utser till Årets Kulturkommun 2020.

Senast uppdaterad 9 december 2019