Ett körfält stängs av när Trafikverket förbereder bron till Löfströms allé för att lägga tillfälliga ledningar där.

Begränsad framkomlighet över bron till Löfströms allé

Trafikverket lägger ledningar på bron till Löfströms allé. Ett körfält stängs av, men det går att köra i båda riktningarna. Gående och cyklister hänvisas till brons östra sida. Arbetet beräknas pågå ett år.

En del av järnvägens utbyggnad

För att kunna bygga ut järnvägen behöver Trafikverket göra många förberedande arbeten. För att bygga tunneln behöver de lägga om ledningar för bland annat el, tele, fjärrvärme och vatten. Avstängningen av körfält på bron är en del i arbetet för att kunna lägga om ledningar.

Mer information

Trafikverkets planerade arbeten i Sundbyberg när Mälarbanan byggs utlänk till annan webbplats

Projektet Nya stadskärnan i Sundbybergs stadlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 2 december 2019