Barnteater för klimatet

En teatergrupp och förskolebarn bollar idéer om att fixa jordens uppvärmning. I en komisk föreställning om klimatkrisen tar två korpar och en pingvin barnens hjälp.

Två korpar - Hugin och Munin - försöker hjälpa Pingu att svalka av sig. Efter korparnas många olika förslag om hur pingvinen ska få det mindre varmt så måste de tre djuren till slut be om hjälp. Tillsammans med barnen i publiken på förskolan försöker korparna och pingvinen hitta olika sätt att lösa situationen med det allt varmare klimatet.

– Barnen är så spontana i sina omedelbara förslag till lösning. För de finns inga hinder. Ett av barnen föreslår att vi måste laga jorden och krama den, säger Pilar Sanhueza, biträdande rektor på förskolorna Lärkan och Vargen i Sundbyberg.

Det är inom ramen för energi- och klimatrådgivningen i Sundbybergs stad som teatergruppen Commediagillet framför denna interaktiva barnteater på sammanlagt fem kommunala förskolor under hösten. Föreställningen utgår från djurens perspektiv och hur de ska hantera krisen som vi människor har skapat.

– Sundbybergs stad arbetar med att minska klimatpåverkan från stadens verksamheter men även med att informera och underlätta för invånarna att göra klimatsmarta val, säger Per Nordenfalk, miljösamordnare. I det arbetet vill vi nå ut till alla invånare, inte minst till barnen som lätt kan omvandla idéer till verklighet. Det är viktigt att det sker med hopp och en framtidstro.

Senast uppdaterad 2 december 2019