Tack för alla synpunkter om Nya stadskärnan!

Vy från biblioteket Signalfabriken österut över ett framtida grönt promenadstråk med flera torgytor och körbana längs med stråket. (Sweco Architects)

Projekt Sundbybergs nya stadskärna vill tacka för alla synpunkter som kommit in under samrådsperioden 30 september-4 november 2019. Samrådet för detaljplan Järnväg, promenad och stadsbebyggelse är nu avslutat.

Två samrådsmöten hölls i Folkets Hus, den 15 och 24 oktober. Det har totalt kommit in cirka 80 synpunkter på förslaget till detaljplan för Järnväg, promenad och stadsbebyggelse, KS-0243/2018. Nästa steg är att gå igenom alla inkomna synpunkter och fortsätta arbetet med att ta fram detaljplanen.

Senast uppdaterad 2 december 2019