Ljusmanifestation för barns rättigheter

På torsdagskvällen hölls en ljusmanifestation av förskolorna på olika centrala platser i Sundbyberg. Allt för att uppmärksamma barnkonventionen och att alla barn i världen ska få samma möjligheter i livet.

Barnkonventionen är en ny lag som Sveriges riksdag har beslutat ska börja gälla 1 januari 2020. Barn är individer med egna rättigheter och meningen är att detta internationella avtal ska efterföljas överallt i alla länder.

– För förskolornas barn, föräldrar och personal är detta en mycket viktig händelse. En ljusmanifestation som denna är ett bra sätt att belysa barns rättigheter och ge konventionen uppmärksamhet, säger Caroline Holmström, verksamhetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen i Sundbybergs stad.

Det är varje stats ansvar och skyldig­het att till­godo­se barns grundläggande behov och rättig­heter. UNICEF:s upp­gift är att se till att alla barn och vuxna i hela världen vet om det.

På förskolorna runtom i Sundbybergs stad har man jobbat med detta tema under hela året.

– Ikväll fick vi verkligen en känsla av att ljusen som brann symboliserade alla barn här och runtom i världen, säger Caroline Holmström. Det var så fint och ett jättebra sätt att sprida kunskap om den nya lagen och barns rättigheter i samhället.

Senast uppdaterad 25 oktober 2019