Ny trappa till gångtunnel vid Stationsgatan och Järnvägsgatan öppnar 21 oktober

Ny trappa till gångtunnel vid Stationsgatan och Järnvägsgatan öppnar den 21 oktober.

Nu öppnar den nya trappan till gångtunneln vid Stationsgatan

Måndag den 21 oktober öppnade Trafikverket den nya trappan till gångtunneln vid Stationsgatan och Järnvägsgatan.

Trappan ersätter rampen och den nuvarande trappan, som stängs den 23 oktober på grund av arbetet med ledningarna i Stationsgatan.

När den nya trappan öppnas, stänger Trafikverket den nuvarande trappan och rampen. De kommer sätta upp staket runt arbetsområdet, trappan och rampen på Stationsgatan, för att arbeta med ledningar i marken. Arbetena pågår till hösten 2020.

Framkomlighet

Du ska alltid kunna ta dig fram på Stationsgatan mellan Sturegatan och Järnvägsgatan. Hissen kommer att vara kvar och vara tillgänglig under byggtiden. Övergångsstället och närbusshållplatsen på Järnvägsgatan kommer att kunna användas igen när trappan öppnas.

En del av järnvägens utbyggnad

För att kunna bygga ut järnvägen behöver Trafikverket göra många förberedande arbeten. För att bygga tunneln behöver de lägga om ledningar för bland annat el, tele, fjärrvärme och vatten. Den nya trappan och avstängningen av den gamla trappan och rampen är en del i arbetet för att kunna göra nödvändiga arbeten med avloppssystemet.

Mer information

Trafikverkets planerade arbeten i Sundbyberg när Mälarbanan byggs utlänk till annan webbplats

Projektet Nya stadskärnan i Sundbybergs stadlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 22 oktober 2019