Visionsbild.

Illustration: VISBYARK

Nu inleds bygget av ny förskola i Rissne

Sundbybergs stad bygger en ny förskola intill Rissne kyrka med plats för 130 barn. Förskolan beräknas vara färdigbyggd i augusti 2020.

Måndag 14 oktober inleds arbetena med att marken förbereds genom schaktning. Då spärras området av med staket.

I december påbörjas nästa steg då sopsugens ledningar mellan Mässvägen och Kasernvägen flyttas. Det innebär kortare driftstopp för kvarteret Vikingen. SAVAB kommer att ställa ut tillfälliga sopkärl under perioden.
Efter det flyttar vi cykel- och gångvägen och river vändplanen vid Rissnekyrkan. En ny vändplan byggs väster om den befintliga, för att hamna närmare den blivande förskolan.

Arbetet planeras pågå till och med juli 2020. Under tiden blir det lite svårare att ta sig fram, men vi ska se till att det fungerar bra ändå!

Projektets arbetsnamn är Kaplanen eftersom vi bygger förskolan intill fastigheten med samma namn.

Läs mer om projektet här.

Senast uppdaterad 2 december 2019