Har du sett svanarna i Lötsjön?

Vi får många frågor om installationen av en svanfamilj i Lötsjön. Här är mer information om den.

Svaninstallationen i Lötsjön är en fortsättning på det uppdrag som vi har med att utveckla upplevelse- och effektbelysningen i våra offentliga miljöer. Syftet är att locka till mer utevistelse och därmed öka tryggheten och folkhälsan.

Forskning visar tydligt att närheten till attraktiva gröna stadsrum som lockar till utevistelse och möten är mycket viktigt och att investera i det offentliga rummet på olika sätt är förebyggande hälsovård och gynnar livskvaliteten.  

Svanarna är inget direkt konstverk, utan en standardprodukt som handlats upp och levererats från ett företag som tillverkar dekorationsbelysning.

Vi valde svanar som motiv för att förstärka intrycket av naturreservat med ett djurtema runt Lötsjön. Vi har sedan förra året även belysta rådjur på den lilla ön i Lötsjön.

De flytbryggor som svanarna är monterade på är helt nya. Vi har förhoppningar på att de kan bli häckningsplatser för skrattmåsen, som är en viktig fågelart i området.

Med anledning av att Lötsjön ingår i ett naturreservat har både länsstyrelsen och stadens miljöenhet kontaktats och gett sitt tillstånd till installationen av svanarna.

Den stora svanen kommer under våren 2020 att bytas ut på grund av att den inte är levererad enligt beställning. Vingarna pekar uppåt och de ska ligga längs med sidorna som de gör på de mindre svanarna.  

Nu är belysningen inkopplad, så svanarna lyser.

Totalt har installationen, som är flerårig, en budget på 300 tkr inklusive flytbryggor, elinstallation och montering.

Senast uppdaterad 7 oktober 2019