Fortsatt trafikavstängning i Rissne

Entreprenören tvingas att hålla korsningen Ridvägen/Kavallerivägen avstängd för all trafik i ytterligare cirka 3 veckor på grund av komplikationer i arbetet.

Arbetet innebär att omfattande ledningsomläggningar måste utföras i gatan kopplat till Tvärbanans nya linje.

Busstrafiken kommer även fortsättningsvis att vända i Rissne C. För mer information rörande vilka linjer som påverkas och tidtabeller hänvisas till SL:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boende och besökande till Ridvägen hänvisas till den tillfälliga väganslutningen från Kasernvägen.

Se karta härPDF

Senast uppdaterad 6 september 2019