Illustration av det föreslagna kvarteret i trä.

Illustration av det föreslagna kvarteret i trä. Klicka på bilden för att göra den större.

Nu inleds samrådet för Ör Centrum

Måndag 2 september inleds samrådet för detaljplanen som innehåller förslag till bostäder, vårdboende och centrum inom fastigheten Penninggräset 2 och del av Sundbyberg 2:39 vid Örsvängen i Ör.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett nytt kvarter med bostäder, äldreboende och lokaler i bottenvåningar. Kvarteret byggs helt i trä och ges ett variationsrikt uttryck med olika våningshöjder, utstickande burspråk och balkonger. I anslutning till kvarteret möjliggörs torgyta och den berörda delen av Örsvängen ges en mer trafiksäker och stadsmässig karaktär.

Samrådet pågår under fem veckor och samrådsmöten ordnas onsdag
4 september
och 11 september mellan kl. 15-19 i paviljongen i Ör centrum, Örsvängen 1. På mötet finns möjlighet att ställa frågor om och lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. Du kan även se det i 3D med VR-glasögon. Och så bjuder vi på fika. Välkommen!

Läs mer om detaljplanen här.

Senast uppdaterad 2 september 2019