Rissne centrums lekplats tas bort

Lekutrustningen i Rissne centrums lekplats är sliten och utgör nu en säkerhetsrisk. Därför måste lekplatsen rivas och tas bort.

Vi ska placera några gungdjur i närområdet, så att barnen kan leka på dem. Planeringsarbete för att anlägga en ny lekplats i området pågår.

Senast uppdaterad 27 augusti 2019