Kartbild över området

Klicka på bilden för att göra den större.

Tillfällig trafikomledning för boende på Lavettvägen, Ryttmästarvägen och Pjäsbacken

Under perioden 12 augusti till 10 september kommer in- och utfart i korsningen Lavettvägen/Rissneleden att vara avstängd. Staden utför bland annat arbeten med ny refug på Rissneleden som kräver att trafiken i cirkulationsplatsen vid Lavettvägen begränsas.

Boende och besökande till dessa gator hänvisas under perioden till Ryttmästarvägen som öppnats upp mot Rissneleden.

Eftersom det blir en förändrad trafiksituation för de som rör sig i området
- och inte minst boende på Ryttmästarvägen - ber vi alla trafikanter att ta det försiktigt och visa ökad hänsyn för varandra.

Senast uppdaterad 12 augusti 2019