Parkerade bilar

Boendeparkering i centrala Sundbyberg

Sundbybergs stad har tagit bort skyltarna som anger 7 dygn vid parkeringar i centrala Sundbyberg och ersatt dem med skyltar som istället innebär 24 timmar.

Vi har genomfört denna åtgärd för att komma tillrätta med övergivna bilar och forsla bort dem betydligt snabbare än vad vi kunnat göra tidigare.

Förutsättningarna för boendeparkering har inte ändrats - som boende kan du även fortsättningsvis parkera 7 dygn. Det finns alltså ingen risk att få en parkeringsanmärkning denna tidsperiod om boendeparkeringen är betald. Detta gäller för hela Sundbyberg. Som vanligt är det viktigt att kontrollera gällande servicetider då gatan ska vara tömd på bilar.

Läs mer om boendeparkering här.

Senast uppdaterad 25 juli 2019