Tornedalens flagga, meän flaku

Tornedalens flagga, meän flaku.

Sundbyberg flaggar för tornedalingar

Den 15 juli flaggar Sundbybergs stad för tornedalingar. Tornedalingar är en av Sveriges nationella minoriteter.

Tornedalen är ett område i norra Sverige och Finland runt Torneälven. Begreppet tornedaling används för att beteckna både en regional och en kulturell identitet. Bland tornedalingar pratas olika varianter av meänkieli, som också har status som nationellt minoritetsspråk.

I Sundbyberg flaggar vi för:

  • Samer: 6 februari med den samiska flaggan
  • Sverigefinnar: 24 februari med den sverigefinska flaggan
  • Romer: 8 april med den romska flaggan
  • Tornedalingar: 15 juli med "meän flaku"
  • Finländare: 6 december med finska flaggan
Senast uppdaterad 15 juli 2019