Trafiken stängs av i Rissne i augusti

Under vecka 32–36 är korsningen Ridvägen/Kavallerivägen avstängd för all trafik.

Anledningen är att omfattande ledningsomläggningar måste utföras i gatan kopplat till tvärbanans nya linje.

Under avstängningen vänder busstrafiken i Rissne centrum. För mer information om tidtabeller och vilka linjer som påverkas hänvisar vi till SL:s webbplatslänk till annan webbplats.

Några av parkeringsplatserna i Rissne centrum måste stängas av för att bussarna ska kunna vända. Ersättningsparkeringar ordnas på Kavallerivägen.  

Vi ska ordna en tillfällig anslutning från Kasernvägen som kan användas för dig som bor på eller vill besöka Ridvägen.

Se karta härPDF

Senast uppdaterad 3 juli 2019