Karta över området

Klicka på bilden för att göra den större.

Nu är det dags att bygga om Rissneleden

Nu bygger vi om Rissneleden vid Hallonbergen för att göra det säkrare för trafikanter. Samtidigt passar vi på att bygga om Skolgången, Hallonbergsvägen och Gesällvägen så att det blir lättare för gående att ta sig fram.

Vi kommer att gräva i gatorna och arbeta med ledningar som idag ligger under marken. Det gör vi för att sedan kunna bygga bostäder i de områden vi kallar Freden Större samt Hallonporten Norra och Södra. När ledningsarbetena är klara kommer gatorna att förnyas. I arbetet med Rissneleden kommer vi att behöva ta bort träden i den befintliga allén. När vi är helt klara kommer nya träd att planteras.

Arbetena beräknas inledas hösten 2019 och vara klara 2021. De kommer att ske i etapper. Framkomligheten för biltrafik blir begränsad i cirka 2 år framåt. Gång- och cykeltrafik kommer även att behöva ledas om i etapper då befintliga gång-och cykelvägar byggs om.

Läs mer om projektet här.

Senast uppdaterad 26 juni 2019