Hinder uppsatta för att stoppa smittrafik

Just nu pågår flera vägarbeten i Rissne. För att garantera trafiksäkerheten har vi satt ut hinder på gång- och cykelbanan mellan Duvkullavägen och Kavallerivägen, så att inga bilar kan köra där.

Rissneleden är helt avstängd mellan Järnvägsgatan och Kavallerivägen för att ett fundament till en kontaktledning ska sättas i den blivande refugen. Schakten för det blir så stor att det inte går att ha passerande trafik förbi på ett säkert sätt. I samband med det här arbetet passar vi på att göra andra jobb på sträckan som är bra att utföra utan trafik. Vi ska till exempel lägga ett nytt lager asfalt på hela sträckan och nivåjustera anslutningen av Rissneleden ner mot Järnvägsgatan.

Framkomligheten i området är begränsad, så ta det försiktigt och visa gärna extra hänsyn!

Senast uppdaterad 25 juni 2019