De är Årets lärare 2019

På vårens sista kommunfullmäktige prisades Årets lärare inom förskola, grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning.

Priset Årets lärare och resestipendier på vardera 25 000 kronor delades ut vid en ceremoni på kommunfullmäktige i Sundbybergs stadshus 17 juni. Det ges till någon som har utvecklat sitt arbetssätt, ökat inlärningen och förbättrat skolans resultat över tid i Sundbybergs stad.

Årets lärare förskola – hela arbetslaget på Vargens förskola

Pedagogerna på Vargens förskola har inkluderat teater och drama som en del av förskolans innehåll och genom det hittat ett sätt att inspirera både varandra och barnen. Teatern har blivit ett verktyg för att visa barnen att alla, oavsett bakgrund, har en viktig plats i världen och för att göra det på ett konkret och lustfyllt sätt.

Årets lärare grund- och gymnasieskola – Linda Carlsson, idrottslärare på Lilla Alby skola

Idrottslärare Linda Carlsson har genom sitt stora engagemang och kunnande utvecklat skolans hälsofrämjande arbete. Detta har gett märkbara positiva effekter för eleverna i form av ökad trivsel och studiero.

Årets lärare vuxenutbildning – arbetslag vård på Sundbybergs vuxenutbildning

Arbetslaget har byggt upp den nya yrkesutbildningen inom vård och omsorg som idag genomsyras av hög kvalitet. Språklärare tillsammans med studiehandledare och yrkeslärare har i sitt arbete utgått från språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Tillsammans har de utvecklat nya metoder och nytt undervisningsmaterial. Resultatet av det gedigna arbetet syns tydligt när man analyserar elevernas språk- och kunskapsutveckling.

Senast uppdaterad 20 juni 2019