Eldningsförbud i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län, eftersom det är hög brandrisk i skog och mark.

Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med klockan 16.00 den 16 juni 2019 och gäller tills vidare.

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att utomhus elda, grilla och bränna med fast bränsle (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar).

Det är tillåtet att grilla på egen tomt, förutsatt att anordningen är utformad så att det inte finns risk för brandspridning. Det är också tillåtet att grilla och elda på fasta grillplatser på allmän plats. Fast grillplats innebär en eldplats som är avgränsad med obrännbart material och med en bred markyta med grus eller liknande runt grillplatsen.

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel. Var alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Information om eldningsförbudet på Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 17 juni 2019