Räddningstjänsterna i länet avråder från att elda

Det varma och torra vädret medför att det är stor brandrisk i skog och mark. En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i en okontrollerad brand.

Räddningstjänsterna i Stockholms län avråder från eldning från och med den 7 juni. Avrådan gäller hela länet.

Kontrollera alltid vad som gäller i din kommun vid eldning. Följ brandriskprognosen via SMHIlänk till annan webbplats. Håll koll på brandrisken i skog och mark via appen BRANDRISK Utelänk till annan webbplats.

Mer information finns på:

Storstockholms brandförsvar
https://www.storstockholm.brand.se/pa-fritiden/eldning-avrads/länk till annan webbplats

Södertörns brandskyddsförbund
https://www.sbff.se/aktuellt/raddningstjansterna-i-lanet-avrader-fran-att-elda/

Senast uppdaterad 7 juni 2019