Tåg på räls

Begränsad framkomlighet på Löfströms allé bro

I juni startar Trafikverket sina arbeten med ledningsomläggningar på och vid Löfströms allé bro. Bron kommer vara öppen i båda körriktningarna, men ett körfält och en gångbana på bron kommer att stängas av.

För att kunna bygga ut järnvägen genom Sundbyberg behöver Trafikverket göra många förberedande arbeten. Nu inleds arbetet med att lägga tillfälliga ledningar på Löfströms allé bro och flytt av ledningar i delar av Löfströms väg.länk till annan webbplats

Gång- och cykelvägen på Löfströms väg

Trafikverket kommer i etapper att lägga om ledningar i gång- och cykelvägen på Löfströms väg, ned mot Bällstaån. Det kan bli lite trångt, men det ska alltid gå att komma fram på gång- och cykelvägen.

Begränsad framkomlighet och visst buller

Framkomligheten kommer bli begränsad för gående, cyklister och biltrafikanter. Det kommer även att förekomma visst buller. Ring Trafikverkets kontaktcenter 0771-921 921 om du vill veta mer eller upplever att du blir störd av arbetena.

Mer information om Trafikverkets planerade arbeten

Läs mer om Trafikverkets planerade arbetenlänk till annan webbplats i det som kommer att bli Nya stadskärnan.

Pågående byggarbeten Nya stadskärnan

Här kan du läsa om de arbeten som pågår i projektet Nya stadskärnan. Sidan uppdateras varje månad.

Illustration
Senast uppdaterad 9 december 2019