De får stadens stipendier 2019

Sundbybergs stad delar varje år ut fyra stipendier. Årets mottagare är Stjärnjouren Sundbyberg, Sundbybergs scoutkår, Sundbybergs Koloniträdgårdsförening, kören Aftab och Barsam Zakeri.

Mottagare av jämlikhetsstipendiet: Stjärnjouren Sundbyberg

Sundbybergs jämlikhetsstipendium på 25 000 kronor tilldelas Sundbybergs trans- och tjejjour Stjärnjouren för deras outtröttliga arbete med att stötta kvinnor och transpersoner genom samtal, utbildningar, juridiskt stöd och gemensamma aktiviteter. Stjärnjourens arbete på olika plan ger skyddsfaktorer att ta med sig i livet för att stå emot psykisk ohälsa och att kunna stötta andra i liknande situationer.

Mottagare av idrotts- och ungdomsledarstipendiet: Sundbybergs scoutkår

Sundbybergs scoutkår tilldelas 25 000 kronor för sitt föredömliga arbete med att ge barn och unga en meningsfull fritid och en god värdegrund. Med ett inkluderande och jämställt arbete bidrar scoutkåren till stadens vision om att Sundbyberg växer med dig utifrån ledorden levande, nytänkande och tillsammans.

Mottagare av miljöstipendiet: Sundbybergs Koloniträdgårdsförening

Årets utdelning av Sundbybergs stads miljöstipendium på 25 000 kronor tillfaller Sundbybergs Koloniträdgårdsförening för sitt arbete att genom utbildning, gemenskap och praktisk handling hjälpa sundbybergarna att bidra till större biologisk mångfald i staden och skapandet av en grönskande oas. Under 2019 beslutade föreningen att ansöka om miljödiplomering, att öka sina ambitionsnivåer i hållbarhetsarbetet och fortsätta vara ett föredöme för alla som önskar se ett grönskande Sundbyberg.

Mottagare av kulturstipendiet: Kören Aftab och Barsam Zakeri

Kören Aftab tilldelas 12 500 kronor för att de bidrar till att bredda kulturutbudet i staden. Kören är unik i sitt slag och sätter Sundbyberg på den skandinaviska körkartan. Hos Aftab möts människor med olika bakgrunder som sjunger och deltar i stora framträdanden tillsammans.

Barsam Zakeri tilldelas 12 500 kronor för sitt bidrag till att stärka och utveckla kulturlivet i Sundbyberg samt öka kulturutbudet för unga personer med funktionsvariationer. Han är genom sitt driv och engagemang en förebild för unga kulturutövare och en brobyggare som får människor oavsett funktionsförmåga att mötas.

Senast uppdaterad 6 juni 2019