S:t Martins gymnasium minskar antalet inriktningar

Antalet inriktningar på S:t Martins gymnasium kommer att minska i omfattning. Från och med årets gymnasieantagning, för läsåret 2019/2020, kan elever inte längre välja till inriktningarna Måleri, Snickeri och Textil. Det beslutades på grundskole- och gymnasienämnden den 21 maj.

Det finns ett antal anledningar till att minska ned antalet inriktningar.

  • Lågt söktryck av behöriga - Under lång tid har det varit alltför lågt söktryck av behöriga elever till inriktningarna. Samtidigt råder det överetablering i länet för den typen av inriktningar. De behöriga sökande har därför inte varit tillräckligt många för att fylla utbildningsplatserna.
  • Dyra utbildningsplatser - De berörda inriktningarna är relativt dyra, bland annat beroende på att de kräver anpassade lokaler, i vissa fall med dyra maskiner och annan utrustning.
  • Flera år av underskott - De dyra utbildningsplatserna och det låga antalet behöriga sökanden har lett till att S:t Martin under flera år har redovisat stora underskott. Flera utredningar och åtgärdsplaner har genomförts för att komma tillrätta med problemet, men utan framgång.
  • Ökade hyreskostnader och uppsägning av lokaler - Fastighetsägaren för S:t Martins lokaler har aviserat kraftigt höjda hyror. Gymnasiet är för närvarande uppsagt från lokalerna och kommer inom en snar framtid behöva flytta till nya lokaler. Diskussioner pågår med fasthetsägaren när det gäller tidplan för avflyttning.

Elever kommer inte att kunna välja Måleri, Snickeri och Textil på S:t Martins gymnasium till läsåret 2019/2020. Information går ut direkt till de 18 elever som under våren har ansökt till dessa inriktningar och ansökningarna kommer att hanteras i den ordinarie ansökningsprocessen av gymnasieantagningen i Storstockholm. Detta innebär att de 18 ansökningarna riktas om till andra gymnasier i länet. Alla sökanden kommer att få slutgiltiga antagningsbesked i början av juli.

Övriga inriktningar och program kommer att fortsätta som vanligt på S:t Martins gymnasium under kommande läsår.

Senast uppdaterad 22 maj 2019