Kartbild Duvmossen

Klicka på bilden för att göra den större.

Markundersökning vid Duvmossen

Det närmaste året ska staden en gång i kvartalet genomföra provtagningar av grundvattnet i och kring Duvmossen.

Marken är förorenad efter en deponi som låg där fram till 1960-talet och vi vill ta reda på om det finns risk för spridning av föroreningar med grundvattnet.

Just nu syns ett antal rör nedslagna i marken på Duvmossen som vi använder för provtagningarna.

Senast uppdaterad 22 maj 2019