Ändrade avgiftstider införs 1 augusti  

Från och med 1 augusti 2019 införs nya tider då avgift ska erläggas på Sundbyberg stads parkeringsplatser. Detta fastslog stadsmiljö- och tekniska nämnden 23 april 2019. 

Sundbybergs stad är en av de snabbaste växande kommunerna i Stockholmsregionen. Trängsel riskerar att drabba alla trafikanter i större omfattning i takt med att befolkningen ökar. För att skapa en god sammanvägd tillgänglighet och framkomlighet har staden valt att justera parkeringstiderna då avgift måste erläggas.

I dag måste du erlägga parkeringsavgift antingen mellan klockan 08–18 eller klockan 10–19 på vardagar, beroende på var du parkerar. Den nya parkeringstiden då avgift måste erläggas är klockan 08–21 alla vardagar. De platser som i dag är reglerade dygnet runt kommer fortfarande att vara det.

Omskyltning sker under sommaren

Omskyltning med den nya avgiftstiden påbörjas under sommaren och beräknas vara klar till 1 augusti.

Under tiden omskyltning sker behövs inte avgift erläggas på de platser som den nya avgiftstiden är omskyltad till. När alla parkeringsplatser är omskyltade med den nya avgiftstiden 1 augusti ska parkeringsavgiften betalas.  

Tilläggstavlor sätts upp

En tilläggstavla ska monteras som visar vilket boendeområde gatan tillhör. På dessa gator med tilläggstavla ”BOENDE + boendeområde” får du som har ett boendeparkeringstillstånd och betalat månadsavgift för det området parkera. Även fordon utan boendeparkeringstillstånd får parkera där, men då behöver du betala en timtaxa enligt skyltad zontaxa. På gator där denna tilläggstavla saknas får fordon med boendeparkeringstillstånd inte parkera.

Sundbybergs stad ska även montera en informationstavla som talar om vilken områdeskod som gäller. Den informationen behövs om parkeringstiden ska betalas med en parkeringsapp via en mobiltelefon.

Senast uppdaterad 22 maj 2019