Släng inte hushållssopor i stadens papperskorgar

Vi har fått in flera felanmälningar på senaste tiden om att det ser skräpigt ut, att soporna luktar illa och drar till sig skadedjur.

Det här beteendet är inte bara en sanitär olägenhet, utan även ett arbetsmiljöproblem. Soporna är tyngre för parkarbetarna att hantera och de behöver tömma papperskorgarna oftare, vilket gör att de ordinarie arbetsuppgifterna blir eftersatta. Sopslarvet innebär också att mer skattemedel används för sophantering, som skulle kunna gå till exempelvis parkskötsel och upprustning av lekplatser.

Senast uppdaterad 21 maj 2019