Stora samhällsvinster med ökad cykling

Omkring sju procent av alla resor inom Stockholms län görs i dag med cykel. Enligt mobilitetsprogrammet, som är antaget av kommunfullmäktige i Sundbybergs stad, är målet att denna siffra ska vara uppe i 20 procent år 2030. Då skulle samhället spara 20 miljoner kronor årligen. Det visar en beräkning som gjorts av Sundbybergs stad i samarbete med Cykelfrämjandet och Region Stockholms cykelkansli.

Beräkningen är utförd i Världshälsoorganisationens (WHO) verktyg Health Economic Assessment Tool, HEAT. Med hjälp av verktyget beräknas de positiva hälsoeffekter som fås genom fysisk aktivitet och de negativa genom att cyklister utsätts för luftföroreningar och risken för olyckor. Resultaten visar hur många liv som sparas, samt vad dessa liv är värda ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Att cykling ger många hälsofördelar är inget nytt. Om fler väljer att cykla skulle antalet för tidiga dödsfall reduceras och risken för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och vissa typer av cancer minska. Andra vinster med ökad cykling är minskade utsläpp och luftföroreningar, minskad trängsel och buller, sociala aspekter så som möten och kontakt med andra människor, restidsvinster och bidrag till en levande och aktiv stadsmiljö. Eftersom kalkylen inte har tagit hänsyn till den ökande befolkningen i staden kan vinsterna sett till folkhälsa i framtiden vara ännu större.

Läs hela undersökningen härlänk till annan webbplats

Läs mobilitetsprogrammet för Sundbybergs stadPDF

Senast uppdaterad 20 maj 2019