Kartbild över området

Klicka på bilden för att göra den större.

Parkeringsplatsen vid Järnvägsgatan-Löfströms allé bro stängs den 10 juni

Avstängningen sker eftersom Trafikverkets entreprenör ska använda ytan till byggbodar och platskontor. Vi hänvisar till parkering på omgivande gator.

För att kunna bygga ut järnvägen behöver Trafikverket göra många förberedande arbeten. För att bygga tunneln behöver de lägga om ledningar för bland annat el, tele, fjärrvärme och vatten. Platskontor och byggbodar för arbeten med ledningsnätet kommer att stå på parkeringsplatsen vid Järnvägsgatan- Löfströms allé bro.

Läs mer om Trafikverkets planerade arbeten här.länk till annan webbplats

Här läser du mer om projektet Nya stadskärnan i Sundbyberg.

Senast uppdaterad 13 maj 2019