Bokslut med fokus på social hållbarhet

I det sociala bokslutet redovisas stadens arbete för ökad hållbarhet. Det ger en tillbakablick på året som gått, en samlad bild av invånarnas livsvillkor och förutsättningar samt ett urval av goda exempel i staden.

Sociala bokslutet – stadens arbete med hållbar utveckling

Under fem rubriker visas goda exempel från olika verksamheter i staden:

  • delaktighet och inflytande
  • jämställdhet
  • integration
  • tillgänglighet
  • jämlik hälsa

Bland satsningarna förra året kan nämnas projektet Trygga zonen för ensamkommande barn och unga, arbetet med att implementera barnkonventionen via nätverket barnrättsinspiratörer samt samarbetet mellan öppna förskolan och SFI för att minska ojämlikheten i hälsa för barn. Allt arbete är kopplat till åtta av de totalt 17 mål som ligger till grund för Sveriges handlingsplan för ett hållbart samhälle genom Agenda 2030länk till annan webbplats.

Läs sociala bokslutet 2018 härPDF

Senast uppdaterad 9 maj 2019