Krisberedskapsveckan 2019

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? Tänk om det blev ett långvarigt elavbrott och du plötsligt inte kan laga mat, mobilen slutar att fungera och betalkortet inte går att använda. Är du förberedd?

Mellan den 6–12 maj pågår krisberedskapsveckan i hela landet. Det är en årlig nationell informationskampanj som ska öka kunskapen om hur vi kan hantera oförutsedda händelser som vänder upp och ner på vardagen.

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för att bland annat äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola fungerar även vid en samhällskris. Du som privatperson har också ett ansvar. Du behöver
planera för att kunna klara dig utan samhällets hjälp i minst några dygn.

Din krisberedskap

Vid en samhällskris kommer hjälpen att först gå till dem som bäst behöver den. De flesta måste vara beredda på att kunna klara sig själva en tid. Ju bättre förberedd du är desto större möjlighet har du också att hjälpa andra som inte har samma förutsättningar.

Viktigast är att ha vatten, mat och värme och att kunna ta del av information från myndigheter och medier. Du behöver också kunna komma i kontakt med anhöriga.

Läs mer och få tips på hur du kan förbereda dig på www.dinsakerhet.selänk till annan webbplats.

Broschyren "Om krisen eller kriget kommer"

Förra året skickades broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” ut till alla hushåll i Sverige. Innehållet i broschyren tar upp hur vi ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger.

Informationen är ett verktyg för att du ska kunna ta ditt ansvar. Är du välinformerad och förberedd kan du agera och hjälpa andra om något händer.

Läs broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 7 maj 2019